KOMPETENCIA ADATBÁZIS HASZNÁLATA az ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS ÉLELMISZERLÁNC-INNOVÁCIÓS KLASZTER tagjai részére


1./ FOGALMAK, LEÍRÁSOK

Mit értünk a cégek kompetenciáin? Válasz: az illető cég által másoknak történő eladás céljából történő termékelőállítást és/vagy nyújtott szolgáltatást .  

A kompetencia adatbázis: így az eladásra előállított termékek v. termékcsaládok, valamint felkínált szolgáltatások gyűjteménye. 

A kompetencia adatbázis célja: megismertetni a klaszter tagságával a többi tag termékeit és szolgáltatásait, hogy – ha az egyéb feltételek nem rosszabbak a külső termelők vagy szolgáltatók feltételeinél, akkor – a klasztertagok egymástól vásároljanak, egymástól vegyék igénybe a szolgáltatásokat, azaz piacai legyenek egymásnak.  

A kompetencia adatbázis használatának célja: megbízhatbeszállító vagy szolgáltató keresése a klaszteren belül.  

Az adatbázis elérése és használata:
A KOMPETENCIA ADATBÁZIS elérhető a Minőség és Menedzsment Nonprofit Kft. honlapjának főoldaláról az ADATBÁZISOK menü alatt. Az adatbázist minden klasztertag és a külső látogatók is regisztráció után érhetik el, melyhez – értelemszerűen – az előzetesen beregisztrált saját nevet (azonosítót) és saját jelszót kell felhasználniuk, vagy az adminisztrátor által kiküldött / átadott nevet és jelszót.

A kompetencia adatbázis használatának jogosultsági szintjei:

Külső felhasználók jogosultsága: előzetes regisztráció alapján csak kereshetnek a kompetencia adatbázisban (3. szintű jogosultság).

 

2./ A KOMPETENCIA ADATBÁZIS HASZNÁLATA A TAGSZERVEZETEK RÉSZÉRE: 

Az adminisztrátor - hogy könnyebbé tegye Önök számára a kompetencia adatbázis használatát - minden egyes klasztertag részére megalkotta az egyedi nevet és jelszót az adatbázisba való belépéshez. Ezen egyedi nevet és jelszót kiosztottuk a klaszter rendezvényein résztvett tagszervezetek részére, ill. e-mailben kiküldtük azokat az érintett tagok megadott e-mail címére.
Hogy ne kelljen böngészniük a saját cég adatainak és kompetenciájuknak berögzítési módját, a visszaküldött KOMPETENCIA KÉRDŐÍV-ek alapján fel is rögzítettük az érintett cégek adatait, kompetenciáit. (Akik nem küldték vissza a kitöltött kérdőívet, azok maguk végezhetik el a regisztrációt, cégük adatainak és az adatbázisba való rögzítését az alábbiakban leírt módon.)    

Az adatbázis legcélszerűbb használatának lépései:

2.1./ Regisztráció az adatbázisban: Amennyiben bármilyen oknál fogva nem áll rendelkezésére az adminisztrátor által kiküldött név és jelszó, akkor Önnek regisztrálnia kell magát a rendszerben. Ebben az esetben lépjen be az ADATBÁZISOK menübe, majd a Kompetencia adatbázis almenűbe, ahol a belépéshez szükséges név és jelszó mezők alatt található a Regisztráció felírat. Erre rákattintva regisztrálhatja magát a rendszerben. Ha megjelenik ezután a „Regisztráció sikeres!”felírat, akkor jogosultságot kap a kompetencia adatbázisban való keresésre. Ehhez a beregisztrált névvel és jelszóval lépjen be a rendszerbe!
Ilyen módon regisztrálhatja magát a klaszter tagja és külső felhasználó is.

2.2./ Belépés az adatbázisba (az adminisztrátortól kapott egyedi névvel és jelszóval, vagy az önregisztráció során választott és beírt névvel és jelszóval: klasztertagok vagy külső felhasználók részére): Kattintson rá a honlapon a „KOMPETENCIA ADATBÁZIS” menüpontra. A megjelenő lapon írja be a fent leírt nevét és jelszavát.   

2.3./ Keresés az adatbázisban (a fent leírt önregisztráció esetén, azaz a választott azonosító és jelszó használatával) kulcsszó beírásával klasztertagok és külső felhasználók részére (1. szintű jogosultság): Értelemszerűen írja be a megjelenő ablakba a beregisztrált felhasználó nevét és jelszavát, majd kattintson a LOGIN gombra. A következő felíratok jelennek meg a képernyőn:

Válassza „Kompetencia keresés”-t. A megjelenő ablakba írja be a keresendő kifejezés (kompetencia) első néhány betűjét. Pl. ha élelmiszerfejlesztésre keres laboratóriumot, akkor elegendő beírnia, hogy „élel”, de idézőjelek nélkül. Erre megjelenik az összes beregisztrált szervezet neve, elérhetőségei, és azon kompetenciái, melyekben az „élel” kifejezés előfordul.

2.4./ Saját cégadatok rögzítése, ill. módosítása az adatbázisban (amennyiben a klasztertagnak rendelkezésére áll az adminisztrátor által kiküldött név és jelszó, mely biztosítja számára a szükséges 2. szintű jogosultságot):  

a./belépünk az adatbázisba az adminisztrátortól kapott felhasználónévvel és jelszóval. A következő felíratok jelennek meg a képernyőn:

b./ a megjelenő lapon kattintson a „Cégkezelés” menüpontra  

c./ a megjelenő ablak felső sorában megjelenik annak a táblázatnak a fejléce, melybe majd a cég adatai bekerülnek.  

d./ A saját cég adatainak bevitele az „Új cég” feliratra kattintva történhet meg. A megjelenő ablak kérdéseit értelemszerűen kell kitölteni. Eközben azonban be kell tartanunk néhány szabályt1 ! Amennyiben e szabályokat nem tartjuk be, akkor a cég adatai nem kerülnek be az adatbázisba. Ilyen esetben kérni kell az Adminisztrátor segítségét az ÍRJON NEKÜNK! menün keresztül.  

e./ A cégadatok módosítása, törlése Ha pl. a cég nevét, vagy elérhetőségeit, stb. változtatni akarja, akkor kattintson a saját cégadatait tartalmazó sor utolsó előtti oszlopában található ceruzára. Az erre megjelenő ablakban elvégezheti az adatokban szükségessé váló módosításokat. A sor tartalmának törlése úgy történik, hogy az utolsó oszlopban található piros X-re kattintunk.

 

2.5./ Saját kompetencia rögzítése, ill. módosítása az adatbázisban(a klaszter minden tagszervezete részére fennálló lehetőség, ha az adminisztrátortól – a fent leírt módon –rendelkezésére állnak a név és a jelszó a belépéshez):

a./ belépünk az adatbázisba a megkapott felhasználónévvel és jelszóval,

b./ a megjelenő lapon kattintson a „Kompetenciakezelés” menüpontra. A megjelenő ablakot értelemszerűen töltse ki és Rögzítse a RENDBEN feliratra kattintással.

c./ a megjelenő ablak valamelyik sorában megtalálja a saját cégének nevét, elérhetőségeit és egyesével (mindig új sorban) a felvitt kompetenciákat.  

A már rögzített kompetencia módosítása, törlése Kompetenciakezelés: a saját cég kompetenciáinak felvitelére vagy módosítására szolgál. Ha a már rögzített kompetenciát szeretné módosítani, akkor kattintson a saját cégadatait és a módosítandó kompetenciát tartalmazó sor utolsó előtti oszlopában található ceruzára. Az erre megjelenő ablakban elvégezheti az adatokban szükségessé váló módosításokat.

Új kompetencia felvitele: Ebből a célból kattintson a táblázat alatt elhelyezkedő „ÚJ kompetencia” felírásra. A megjelenő ablak felső sorában tudja kiválasztani, hogy melyik céghez akarja hozzárendelni a felvitelre kerülő új kompetenciát, amennyiben több cégét is ugyanazzal a felhasználónévvel és jelszóval rögzítette be. A megjelenő ablak értelemszerű kitöltésével, majd a RENDBEN gombra kattintással tudja rögzíteni a kívánt új kompetenciát a cégéhez.  

Már felvitt kompetencia törlése A már felvitt kompetenciát úgy lehet törölni, hogy a sor végén, az utolsó oszlopban található piros X-re kattintunk.  

Az adatbázisban a felsorolt jogosultságokon túlmenően csak az Adminisztrátor végezhet műveleteket. Tehát Önnek nem kell attól tartania, hogy valaki kitörli, vagy módosítja az Ön által rögzítetteket, mivel mindenkinek csak a saját adatainak kezelésére van jogosultsága, a többi cég adataihoz nem fér hozzá, azokat csak olvashatja. 

3./ A KOMPETENCIA ADATBÁZIS HASZNÁLATA KÜLSŐ FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE

Mint fent már leírtuk, a külső felhasználók csak saját azonosító és saját jelszó választásával regisztrálhatják magukat a kompetencia adatbázisunkban, mely csak az adatbázisban való kereséshez ad jogosultságot számukra.

4./ AZ AZONOSÍTÓ-JELSZÓ TÍPUSAI ÉS A JOGOSULTSÁGOK ÖSSZEFOGLALÁSA  
Az azonosító és jelszó típusát, a regisztrációs kötelezettséget, és a hozzájuk tartozó jogosultságokat – a könnyebb áttekinthetőség kedvéért - az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

Felhasználó

Kell-e előzetes regisztráció?

Azonosító

Jelszó

Jogosultság

Klasztertag

igen vagy nem

saját, vagy az adminisztrátor által adott

saját, vagy az adminisztrátor által adott

3. szint:

keresés a kompetencia adatbázisban

nem, mert az adminisztrátor már elvégezte helyette

az adminisztrátor

által kiküldött vagy átadott

az adminisztrátor

által kiküldött vagy átadott

2. szint:

a cég adatainak és a hozzátartozó kompetencia(k) rögzítése, módosítása, törlése

Külső felhasználó

igen

saját

saját

3. szint:

keresés a kompetencia adatbázisban

Rendszer adminisztrátor

igen

saját

saját

a rendszer módosítása, továbbfejlesztése