Cégünk, a MINÖSÉG ÉS MENEDZSMENT NONPROFIT KFT. 2003. július 1-én alakult azzal a céllal, hogy közhasznú tevékenységeivel segítse a megye és a régió mikro-, kis- és középvállalkozásait, szervezeteit helytállásukban, versenyképességük növelésében, működésük egyre sikeresebbé tételében. E cél érdekében felvállaltuk a minőség-, az innovációs- és a környezetkultúra terjesztését, az euroatlanti csatlakozásunknak, és a hátrányos helyzetű emberek munkába való visszatérésének elősegítését. Küldetésünket elsősorban oktatásokkal, konferenciákkal, saját laboratóriumunkban végzett kutatásokkal és innovációs projektek megvalósításával kívánjuk elérni. Mindezekhez a költségeket gyakran pályázatokból teremtjük elő.

Az elmúlt években tapasztalatokra tettünk szert a nemzetközi együttműködések területén is, így különösen a magyar-román és magyar-ukrán határon átnyúló együttműködések tekintetében.

Így hoztuk létre a Magyar-Román Innovációs és Képző Központunkat Nyírtelek Városban 2007-ben, melynek laboratóriumában több új terméket fejlesztettünk ki. 2009-ben az innovációs és képző központ tanműhely – kísérleti üzemmel és újabb laboratóriummal bővült. Folyamatosan bővítjük műszer- és eszköz, valamint kísérleti berendezés parkunkat is, hogy minél szélesebb körben ki tudjuk szolgálni célcsoportjaink igényeit.

A létrehozott Innovációs és Képző központ körül csoportosuló élelmiszertermelő vállalkozások ill. beszállítóik részvételével 2008-ban létrehoztuk az Észak-alföldi Élelmiszerlánc-Innovációs Klasztert, mely jelenleg 57 tagszervezettel működik.

Tagjaink között – az élelmiszertermelő és nekik beszállító mikro, kis és középvállalkozások mellett - megtalálhatók felsőoktatási intézmények kutatóegységei, független kutatóintézet, felnőttoktatással, tanácsadással foglalkozó szervezetek is.

A klaszter eddigi legfontosabb tevékenységei az alábbiak voltak:

-       innovációs projektek előkészítése,

-       innovációs pályázatok készítése,

-       a nyertes pályázatok megvalósításának menedzselése,

-       tanácsadás a tagszervezetek részére (marketing, stratégiakészítés, innováció,

-       vállalkozások és leendő vállalkozások menedzsmentjének felkészítése,

-       hátrányos helyzetű emberek szakmai és vállalkozói képzése,

-       információs és kompetencia adatbázis működtetése, stb.

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGEINK KERETÉBEN MIT AJÁNLUNK A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKNAK?

A minőségkultúra terjesztése érdekében:

Az innovációs kultúra terjesztése érdekében:

A környezeti kultúra terjesztése érdekében:

Az euroatlanti csatlakozás elfogadásának elősegítése érdekében:

A hátrányos helyzetű emberek munkába való visszatérése érdekében:

A RÉSZVÉTEL feltétele leggyakrabban csak a jelentkezési lap kitöltése és beküldése, vagy esetleg minimális költségtérítés.

A FELSOROLT TEVÉKENYSÉGEK RÉSZLEIT,az AJÁNLATKÉRŐ-,és a JELENTKEZÉSI LAPOT A MENÜ TARTALMAZZA.

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGEINK KERETÉBEN MIT AJÁNLUNK AZ OKTATÁSÜGYNEK?

Közhasznú nonprofit kft-nk folyamatosan hirdet meg felnőttképzéseket, melyek egy része néhány napos, általános ismeretterjesztést szolgálja az élelmiszerelőállítás, -higiénia területén, más részük OKJ-s képzések.

Amely képzés fizetős, ott is csak az önköltségi díjat számoljuk fel. Ezek a képzési díjak a képzés bemutatása alatt szerepelnek. Amely képzés ingyenes, az alatt képzési díj nem szerepel.

Részt veszünk a szakmai középfokú oktatásban is, hiszen nálunk töltik heti 2 napon szakmai gyakorlatukat a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakképző Iskola Élelmiszergyártó 1. éves szakmunkás tanulói. Ezért a szolgáltatásért sem a tanulók, sem az iskola nem fizet nekünk, költségvetési támogatásból fedezzük a felmerült költségeket, utófinanszírozásos formában.


KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSEK

Minőség és Menedzsment Közhasznú Nonprofit Kft.

Közhasznúsági jelentése

2012.évre

I.

 

A Minőség és Menedzsment Közhasznú Nonprofit Kft. 2003.07.01.-én alakult. Alapítója Dr. Nádasdi József és Dr.Nádasdi Józsefné.

A társaság főtevékenysége:  8559   Máshova nem sorolt egyéb oktatás.

Beszámolási kötelezettségének közhasznú beszámoló készítésével tesz eleget

(  december  31- i  fordulónappal)  ami mérlegből, eredmény-kimutatásból és kiegészítő mellékletből áll. Eredménykimutatását ( „A” változat ) összköltség

Eljárásra építve állítja össze.

Éves egyszerűsített beszámoló a közhasznú jelentés 1.sz.melléklete.

II.

Költségvetési támogatás felhasználása

A Minőség és Menedzsment Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. évben a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Munkaügyi Központtól két fő tartós munkanélküli foglalkoztatása alapján 1.802.342.-Ft támogatásban részesült.

A Kft. az ÉAOP-5.1.3 pályázatból 2012. évben 287.806.-Ft támogatást kapott.

III.

Kimutatás a vagyon felhasználásáról

2012.év

Megnevezés

Előző évi összeg eFt

Tárgyévi Összeg eFt

Változás eFt

Saját tőke össz:

-1.627

-6.513

-4.886

Induló tőke

3.000

3.000

0

Tőkeváltozás

 

 

 

Tőkevált

cs.h. tényező

 t.évi eredméy

-16.594

-4.886

11.708

 

Közh.tev.t.évi

eredménye

-16.594

-4.886

11.708

 

Váll.tev.t.évi.

eredménye

0

0

0

Eszköz-tőke összetétel:

Megnevezés

Összeg eFt

%-os megoszlás

Befektetett eszközök

9.731

44.76

Forgóeszközök

12.007

55.24

Aktiv időbeli elhat.

0

0

Vagyoni eszközök össz.

21.738

100

Saját tőke

-6.515

-29.97

Idegen tőke

24.344

111.99

Passziv időbeli elhat.

0

0

IV.

Tisztségviselői juttatások

2012. évben a társaság vezető tisztségviselőiből Dr.Nádasdi Józsefné 0.-Ft és Dr. Nádasdi József 100.000.-Ft díjazásban részesültek.

V.

Beszámoló a 2012.évi közhasznú tevékenységről

A társaság a 2003.07.01-én kelt alapító okirat alapján 2003.09.18-i

 bejegyzéssel közhasznú besorolást kapott.

Közhasznú minősítését:

73.10   Műszaki kutatás,fejlesztés

73.20   Humán kutatás, fejlesztés

74.50   Munkaerő-közvetítés

7414    Üzletviteli tanácsadás

7420    Mérnöki tevékenység, tanácsadás

7430    Műszaki vizsgálat,elemzés

8022    Szakmai középfokú oktatás

8030    Felsőoktatás

9112    Szakmai érdekképviselet

80.42   Máshova nem sorolt felnőtt-és egyéb oktatás tevékenységekre jegyezte be a Cégbíróság

A társaság közhasznú tevékenységeit szolgáló üzletszerű gazdasági tevékenységeket 2012 évben nem végzett.

A társaság bevételeit, költségeit és ráfordításait közhasznú és vállalkozási Tevékenység megbontásban évközben a tevékenységének megfelelően különíti el, és az  egyértelműen nem meghatározható költségeket bevétel arányosan  bontja szét a tevékenységek között.

2012. évi  közhasznú tevékenységének árbevétele:                       2.720 eFt

          Központi költségvetésből származó bevétel:                         1.802 eFt

          Egyéb bevétel:                                                                               1.228 eFt

2012.évi közhasznú tevékenységének költsége és ráfordítása:  10.656 eFt

2012.évi közhasznú tevékenységének eredménye:                       -4.906 eFt

Nyíregyháza, 2013. július 30.

 

Dr.Nádasdi József

                                                                                                                                                               Ügyvezető sk.

 

Záradék: A közhasznúsági jelentést a társaság taggyűlése 1/2013 Sz. Határozatával 2013-05-31-én elfogadta.

Minőség és Menedzsment Közhasznú Nonprofit Kft.

Közhasznúsági jelentése

2013.évre

I.

A Minőség és Menedzsment Közhasznú Nonprofit Kft. 2003.07.01.-én alakult. Alapítója Dr. Nádasdi József és Dr.Nádasdi Józsefné.

A társaság főtevékenysége:  8559   Máshova nem sorolt egyéb oktatás.

Beszámolási kötelezettségének közhasznú beszámoló készítésével tesz eleget

(  december  31- i  fordulónappal)  ami mérlegből, eredmény-kimutatásból és kiegészítő mellékletből áll. Eredménykimutatását ( „A” változat ) összköltség

Eljárásra építve állítja össze.

Éves egyszerűsített beszámoló a közhasznú jelentés 1.sz.melléklete.

II.

Költségvetési támogatás felhasználása

A Minőség és Menedzsment Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évben a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Munkaügyi Központtól két fő tartós munkanélküli foglalkoztatása alapján 1.339.665.-Ft támogatásban részesült.

III.

Kimutatás a vagyon felhasználásáról

2013.év

Megnevezés

Előző évi összeg eFt

Tárgyévi Összeg eFt

Változás eFt

Saját tőke össz:

-6,839

-5,814

1,025

Induló tőke

3.000

3.000

0

Tőkeváltozás

 

 

 

Tőkevált

cs.h. tényező

 t.évi eredméy

-5,212

1,025

6,237

 

Közh.tev.t.évi

eredménye

-5,212

1,025

6,237

 

Váll.tev.t.évi.

eredménye

0

0

0

Eszköz-tőke összetétel:

Megnevezés

Összeg eFt

%-os megoszlás

Befektetett eszközök

6,596

71,22

Forgóeszközök

2,665

28,78

Aktiv időbeli elhat.

0

0

Vagyoni eszközök össz.

9,261

100

Saját tőke

-5,814

-54,35

Idegen tőke

14,294

154,35

Passziv időbeli elhat.

0

0

IV.

Tisztségviselői juttatások

2013. évben a társaság vezető tisztségviselőiből Dr.Nádasdi Józsefné és Dr. Nádasdi József 0.-Ft díjazásban részesültek.

V.

Beszámoló a 2013.évi közhasznú tevékenységről

A társaság a 2003.07.01-én kelt alapító okirat alapján 2003.09.18-i bejegyzéssel közhasznú besorolást kapott.

Közhasznú minősítését:

73.10   Műszaki kutatás,fejlesztés

73.20   Humán kutatás, fejlesztés

74.50   Munkaerő-közvetítés

7414    Üzletviteli tanácsadás

7420    Mérnöki tevékenység, tanácsadás

7430    Műszaki vizsgálat,elemzés

8022    Szakmai középfokú oktatás

8030    Felsőoktatás

9112    Szakmai érdekképviselet

80.42   Máshova nem sorolt felnőtt-és egyéb oktatás tevékenységekre jegyezte be a Cégbíróság

A társaság közhasznú tevékenységeit szolgáló üzletszerű gazdasági tevékenységeket 2013 évben nem végzett.

A társaság bevételeit, költségeit és ráfordításait közhasznú és vállalkozási tevékenység megbontásban évközben a tevékenységének megfelelően különíti el, és az  egyértelműen nem meghatározható költségeket bevétel arányosan bontja szét a tevékenységek között.

2013. évi  közhasznú tevékenységének árbevétele:                       5,475 eFt

          Központi költségvetésből származó bevétel:                         4,784 eFt

          Egyéb bevétel:                                                                              1.340 eFt

          Kapott kamatok:                                                                                40 eFt

2013.évi közhasznú tevékenységének költsége és ráfordítása:  10.614 eFt

2013.évi közhasznú tevékenységének eredménye:                       1,025 eFt

Nyíregyháza, 2014. május 31.

Dr.Nádasdi József

                                                                                                                                                                           Ügyvezető sk.

 

Záradék: A közhasznúsági jelentést a társaság taggyűlése 1/2014 Sz. Határozatával 2014-05-31.-én elfogadta.