INNOVÁCIÓS PROJEKTEK GENERÁLÁSA ÉS MEGVALÓSÍTÁSA

A cégvezetők – különösen az élelmiszeriparban – kevesen foglalkoznak termék-, vagy technológia-innovációval. Ennek oka talán az, hogy az élelmiszerfogyasztók meglehetősen konzervatívak, azaz általában ragaszkodnak a megszokott élelmiszerekhez, és nehezen váltanak új típusú élelmiszerekre. Mivel azonban a kínálat óriási, és a fogyasztók különböző csoportokra oszthatók, ezért egyes csoportoknak mégiscsak érdemes új és újabb élelmiszerekkel előjönni. Ilyen csoport pl. a fiatalabb korosztály, akik még hajlanak a változtatásra és fel lehet számukra kínálni az új fejlesztéseket.

Az új élelmiszerek piacán jelenleg az alábbi tendenciák figyelhetők meg:

A mai magyar élelmiszeripari kkv-knak is e tendenciák valamelyikét vagy mindegyikét kell figyelembe venni és szem előtt tartani termékfejlesztéseiben.

Amennyiben az Önök cégének konkrét elképzelése van a kifejlesztendő termékről, a termékfejlesztés konkrét célját, a kifejlesztendő terméknek a meghatározásában nagyon gondosan kell eljárni, a fejlesztésnek nem szabad ösztönösen nekiállni. A termékfejlesztéseket ilyen esetekben is mindig a célpiacon elvégzett piackutatásnak, konkurencia-felmérésnek és igényfelmérésnek kell megelőznie. Az így összegyűjtött információkat pedig elemezni kell pl. QFD elemzéssel, aminek a végeredménye a kifejlesztendő termék pontos leírása, vagy a fejlesztés elvetése.

Amennyiben az Önök cégének nincs konkrét elképzelése a kifejlesztendő termékről, de belátták, hogy a fejlesztés, az innováció elodázhatatlan, akkor önöknek először innovációs projekt generálására van szükségük. Ehhez a vezetőséggel többféle elemzést kell elvégeznünk, pl. a piaci sikerek – kudarcok, nyersanyagháttér, stb. elemzését kell elvégeznünk. Ezt követően kell közösen kijelölnünk a termékfejlesztés konkrét célját, elvégeznünk a kifejlesztendő termék meghatározását, melyben nagyon gondosan kell eljárnunk. (A fejlesztésnek soha nem szabad ösztönösen nekiállni.) A termékfejlesztéseket ilyen esetekben is mindig a célpiacon elvégzett piackutatásnak, konkurencia-felmérésnek és igényfelmérésnek kell megelőznie. Az így összegyűjtött információkat pedig elemezni kell pl. QFD elemzéssel, aminek a végeredménye a kifejlesztendő termék pontos leírása, vagy a fejlesztés elvetése.

Amikor az elemzések eredményeként – a megbízó cég vezetőségének bevonásával - részletesen leírtuk a kifejlesztendő terméket, akkor következik a konkrét fejlesztések elvégzése, először laboratóriumi, majd félüzemi körülmények között és méretekben. Az üzemi gyártástechnológia kidolgozása és a null-szériás gyártás megvalósítása fejezi be a fejlesztés folyamatát. Az egész fejlesztés során kiterjedt kémiai, fizikai és mikrobiológiai laborvizsgálatokat kell végeznünk, amire feltétlenül szükség van a feldolgozási technológia pontos paramétereinek meghatározásához, és az alkalmazásával gyártott termék élelmiszerbiztonságának garantálásához.

Az innovációs projektek generálása és a termékfejlesztés előkészítése során elkészítendő kutatási jelentés az alábbi fejezetekből áll:

Az előzőekben generált, ill. előkészített innovációs projektek megvalósítása ( a termékfejlesztés) során elkészítendő kutatási jelentés az alábbi fejezetekből áll:

Az innovációs projektek generálása, megvalósításának előkészítése, ill. magának a fejlesztésnek a véghezvitele az Önök cége számára lehet ingyenes (ha a finanszírozás pályázati vagy egyéb támogatásból történik), vagy önköltségi áron végezzük azokat el.

Innovációs projektek generálására, megvalósításának előkészítésére, ill. magának a fejlesztésnek a véghezvitelére pályázati támogatás esetén a JELENTKEZÉSI LAP, ill. önerőből történő finanszírozás esetén az AJÁNLATKÉRŐ LAP kitöltésével és visszaküldésével jelentkezhet, ill. kérhet ajánlatot a cégük.

A min. 3 klasztertag érdekében álló innovációs projektek generálására,megvalósításuk elokészítésére,megszervezésére támogatást nyertünk az :

ÉAOP-1.1.2-2008-0001 sz. pályázat keretében.

A klasztertagok számára megvalósítandó innovációs projektekrol a Letöltések menüben,a Letöltések klasztertagoknak almenüben olvashat.